Rainbow Latin Party Nov 2018

Rainbow Latin Party Nov 2018

Φωτογραφίες από το Rainbow Latin Party της σχολής το Νοέμβριο του 2018