Λίγα λόγια για το Rainbow Dance

Rainbow Dance

Το Rainbow Dance δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Κοκκώνη το 2017 ως μια ονομασία ομπρέλα κάτω από την οποία θα στεγάζονται τα διάφορα projects (Rainbow Dancers, Queer Tango, κλπ) τα οποία ο ίδιος έτρεχε από το 2015 αλλά και οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό project.

Η φιλοσοφία του Rainbow Dance είναι η δημιουργία ενός φάσματος δραστηριοτήτων μέσα στις οποίες θα δημιουργούνται ασφαλή περιβάλλοντα έκφρασης, εκμάθησης, προσωπικής ανάπτυξης, ενδυνάμωσης ατόμων και ομάδων από όλα τα πλαίσια και φάσματα της κοινωνίας.
Το πρώτο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη του σκοπού αυτού ήταν η εκμάθηση χορού αλλά οι βασικοί στόχοι ήταν και παραμένουν:

• Η δημιουργία ενός διαφορετικού πλαισίου διδασκαλίας χορού, ελεύθερο για όλους, απελευθερωμένο από οποιαδήποτε νόρμα.
• Η καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής διάκρισης.
• Η ενδυνάμωση των σχέσεων των διαφορετικών ομάδων μελών του Rainbow Dance μεταξύ τους και με την ευρύτερη κοινωνία.
• Η δημιουργία ασφαλών χώρων κοινωνικοποίησης και έκφρασης για όλους, ανεξαιρέτως φύλου, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικότητας κ.λπ.
• Η ευαισθητοποίηση αλλά και η δημιουργία μιας θετικής φιλοσοφίας απέναντι στο διαφορετικό.

H ιστορία πίσω από το Rainbow Dance

Το ξεκίνημα έγινε λόγω της συνεργασίας με το δικτυακό περιοδικό 10percent.gr από τη βάση επαφών του οποίου προήλθαν οι πρώτοι μαθητές οι οποίοι αποτέλεσαν και την ομάδα των Rainbow Dancers που ήταν το πρώτο project του Rainbow Dance.

Στο πειραματικό τους στάδιο, τα μαθήματα ονομάστηκαν "Μαθήματα Χορού του 10%".
Ως συνέχεια της πειραματικής αυτής περιόδου των 3 μηνών μέχρι τον Ιούνιο του 2015 και αφού έγινε σαφής η αποτελεσματικότητα και η απήχηση των μαθημάτων αυτών, η φυσική ροή των πραγμάτων οδήγησε στη δημιουργία ενός πιο συγκεκριμένου project.

Το Σεπτέμβριο του 2015 έχουμε τη γέννηση των Rainbow Dancers, του πρώτου μας χορευτικού project το οποίο αποτελεί τη βάση του Rainbow Dance έως και σήμερα. Ήδη η ομάδα έχει στο δυναμικό της αρκετά χρόνια λειτουργίας με μηνιαία λάτιν πάρτι, με συνεχείς εμφανίσεις στα φεστιβάλ υπερηφάνειας της Ελλάδας αλλά και σε διάφορα άλλα ακτιβιστικά events.

Στη συνέχεια της λειτουργίας & δραστηριοποίησης της ομάδας Rainbow Dancers ήταν εμφανής η ανάγκη δημιουργίας καινούργιων και διαφορετικών project τα οποία θα κάλυπταν διαφορετικές παραμέτρους στον καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό και αθλητικό χώρο. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία του δεύτερου project "Queer Tango".

To Queer Tango ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 με τη μορφή διήμερων σεμιναρίων στο θέατρο "Εμπρός" και φυσικά τη δημιουργία αντίστοιχου χορευτικού τμήματος.

Μετά από αυτό έγινε σαφής η ανάγκη δημιουργίας ενός ονόματος ομπρέλα κάτω από την οποία θα στεγάζονταν αυτά τα δυο projects αλλά και κάθε μελλοντική ιδέα της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργήθηκε η ταυτότητα Rainbow Dance.

big_img

Σήμερα έχουμε ακόμα αλλά δύο project τα οποία παίρνουν σιγά σάρκα και οστά γεννημένα μέσα από την συμμετοχή της ομαδας στα Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Ελλάδος. Το ένα είναι το Rainbow Choreo που έχει να κάνει με την δημιουργία και εκμάθηση δυναμικών χορογραφιών και το άλλο είναι το Dance Company της ομάδας, για την συμμετοχή σε μελλοντικά show και παραστάσεις, που ονομάστηκε Flash Mob.
big_img

Teacher

Δημήτρης Κοκκώνης

Δημήτρης Κοκκώνης

Ο Δημήτρης Κοκκώνης ασχολείται με την εκμάθηση του χορού εδώ και δέκα χρόνια τα έξι εκ’ των οποίων έχει αναλάβει και διδακτικό έργο. Ειδικεύεται κυρίως σε χορούς...

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin